За нас

“Даримекс 98“ е семейна фирма, основана през 1998 година. Фирмата е създадена с цел да възстанови ръчното производство на шоколадови бонбони в България. Обичани от поколения българи бонбони са спряни от производство в средата на 90-те години и ”Даримекс 98“ си поставя за цел да върне на потребителите любимите им продукти, и то по оригинални рецепти. Но освен познатите продукти, доказаните технологии и опита, за нас е също толкова важно да отговаряме на всички нови тенденции, вкусове, изисквания...

Затова и мотото на фирмата е ”С традициите в бъдещето!“.

Нашата страст е шоколадът, затова считаме, че продуктите трябва да бъдат произведени с много грижа, любов, качествени суровини и технологии! Вълнението ни е голямо още от идеята за продукта, разработването му, дегустациите....мм :), опаковката и накрая най-голямото удоволствие е да видим насладата, която изпитвате от рожбата ни!

Съвсем скоро бе създадена и нова марка ”Dar’s“.

Шоколадът е удоволствие и наслада, от което никой не трябва да се лишава! За това за нас е важно да произведем щастие за всеки, включително за хората, които се хранят здравословно!

Под тази марка се произвеждат премиум продукти със здравословна насоченост – без захар, без глутен, с фибри, подходящи за вегани и диабетици.

2009 година отворихме нова фабрика, покриваща всички Европейски изисквания за безопасност на храните:
- 2011 г. получихме международен сертификат за безопасност на храните /IFS – International food standard/
- 2014 г. – сертификат FSSC 22000

Персоналът ни е с дългогодишен стаж в бранша, което е гаранция за наистина висок професионализъм и качество на производството. Фирмата е гъвкава и отворена към иновации, а стремежът да се задоволят максимално нуждите на потребителите. Освен това за различните страни се разработват продукти, които да отговарят на специфичните вкусове – например различна опаковка, разфасовка, стил, надписи, вкус и т.н. Освен за вътрешния пазар фирмата произвежда продукция и за Германия, Швеция, Унгария, Румъния, Грузия, Монголия, Малта и др.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ НА Даримекс 98” ЕООД

 

Ние от “Даримекс 98” ЕООД, като си даваме сметка, че нашите клиенти са основния двигател на развитието на дейността на нашето дружество, си поставяме като основна цел непрекъснато и все по-пълно да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти за производство на шоколад и захарни изделия – бонбони, вафли, десерти и дражета.

Това постигаме като:

 • Приемаме поддържането, актуализирането и постоянното подобрение на система за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти (СУКБХП) като основна управленска задача.

 • Идентифицираме, преглеждаме и актуализираме информацията, свързана както с контекста на нашето дружество, така и с нашите заинтересованите страни и техните изисквания.

 • Строго съблюдаваме осигуряването на безопасността на произвежданите хранителни продукти.

 • Строго съблюдаваме националните и международни нормативни изисквания за безопасност на произвежданите хранителни продукти.

 • Строго съблюдаваме осигуряването и гарантирането на автентичността на произвежданите хранителни продукти.

 • Подбираме нашите доставчици като спазваме стриктно предварително заложените критерии за качество и безопасност и се стремим да изграждаме партньорски взаимоотношения с тях.

 • Поддържаме своята компетентност на ниво, подходящо за изпълнение на изискванията към нашите продукти.

 • Въвеждаме процесноориентирания подход в осъществяването на дейностите на нашето дружество, за по-ефикасно наблюдение и измерване на нашите постижения.

 • Внедряваме системния подход в управлението на нашето дружество, като поддържаме управленска система според изискванията на FSSC 22000 и BRCGS Food Safety за по-голяма прозрачност и увереност у клиентите, че техните изисквания ще бъдат изпълнени.

 • Провеждаме мерки за непрекъснато подобряване на процесите и СУКБХП чрез прилагане на постулатите на цикъла “планиране, осъществяване, проверка и действие”.

 • Спазваме Етичния кодекс, отразяващ взаимоотношенията между доставчици, клиенти и служители на фирмата.

 • Не замърсяваме околната среда и водите, като контролираме отпадъците от производствената дейност и отпадните води.

За да постигнем значително развитие в посока на удовлетворяване на нашите клиенти и заинтересовани страни, ние си поставяме конкретни цели по качество и безопасност на хранителните продукти, които са предмет на ежегоден преглед за ефикасност.

Определяме настоящата политика като подходяща за целите и контекста на нашето дружество и се стремим да е достъпна до съответните заинтересовани страни.

 

Управител: Пламен Павлов

Дата: 14.07.2021 г.

София